Moneta Cassovia s.r.o. pôsobí na slovenskom a zahraničnom trhu už 20 rokov. Ťažisko našej činnosti spočíva v celkovom organizačno-technickom zabezpečení výroby mincí, medailí, plakiet, žetónov, služobných označení a pamätných tabúľ. Vedľajšou činnosťou je dizajn a výroba kaziet z ušlachtilých drevín určených pre mince, medaily, šperky a plastiky.

Zaoberáme sa nielen vlastnými projektami ale aj zákazkovej výrobe, pri ktorej poskytujeme kompletný servis od prvotného výtvarného návrhu výrobku až po jeho technickú realizáciu a dodávku.

Výrobkami z našej produkcie boli obdarované významné osobnosti zo Slovenska a zahraničia, ktoré pôsobia v rôznych oblastiach politického a spoločenského života. Medzi inými môžeme spomenúť: Monackého princa Alberta, bývalého prezidenta SR Rudolfa Schustera a bývalého prezidenta ČR Václava Havla.

MONETA CASSOVIA s.r.o je zmluvným partnerom Národnej banky Slovenska a autorizovaným distribútorom Mincovne Kremnica a.s.

 Vytlačiť